Documentació

Mirar-nos als infants, amb consciència i amb una intenció determinada esdevé per a nosaltres la forma més potent i interessant d’esbrinar allò que els mou. I és només mitjançant aquesta mirada precisa, que comprenem el sentit dels seus processos i procurem detectar les seves necessitats més autèntiques. Així doncs, la documentació es converteix per a nosaltres en la materialització d’allò que els nostres ulls capten a través de l’objectiu. I el que a simple vista pot semblar tan sols un moment immortalitzat, ens permet en canvi aprofundir sobre un procés determinat, que pot tenir a veure amb un aprenentatge concret, o amb qualsevol altre aspecte transcendental de la vida de l’infant.  

Entenem per tant la documentació com una eina imprescindible de coneixença dels infants que formen el grup, sempre en interacció amb el context del que formen part.  Una eina que esdevé clau en l’avaluació dels infants, i en el seguiment que en fem d’aquests. Una eina que ens permet compartir amb les famílies situacions a les que no es pot arribar a través de la paraula, i que d’alguna manera, els convida a veure, a través dels nostres ulls, el què succeeix dins l’escola. 

I la documentació genera en els mestres de l’escola un moviment intern, que ens porta a fer-nos preguntes i a reflexionar sobre la nostra tasca. Esdevé també, per tant, un sistema d’avaluació per a nosaltres mateixos que ens convida a mostrar-nos desperts i receptius del que passa al nostre voltant. I és precisament aquest nivell de presencia que ens connecta als infants que acompanyem  i ens fa romandre disponibles, creant vincles meravellosos entre nosaltres.

 

A continuació adjuntem alguns exemples de documentació que hem anat realitzant al llarg dels cursos.

Un Stuart a l´escola

L´experimentació

La Psicomotrocitat

Aprenentatge entre iguals