93 713 44 04
a8072395@xtec.cat

L´equip

EQUIP DOCENT CURS 2019/2020

Tutors/es

 • Miriam C. (P3)
 • Trini.(P4)
 • Ana (P5)
 • Jose (1r)
 • Raquel (2n)
 • Maribel – Silvia (3r B)
 • Maria (3r A)
 • Cristina (5è)
 • Jordi (4t)
 • Míriam M. (6è A)
 • Tània (6è B)

 

Mestres de suport i especialistes

 • Eva-Neus  (Anglès) (Comunitat de Grans)
 • Laura (Anglès) (Comunitat de Mitjans)
 • Lucia (Espai artístic) (Comunitat de Mitjans)
 • Anna F (Música)
 • Sonia (Matemàtiques) (Comunitat de Petits)
 • Bea (Psicomotrocitat Comunitat de Petits)
 • Carol – Laura T. (Educació Especial- SIEI)

 

Equip de coordinació

 • Beatriz  (Direcció)
 • Sonia G (Cap d´estudis)
 • Lucia (Secretaria)
 • Miriam C (Comunitats de Petits)
 • Raquel (Comunitat de Mitjans)
 • Cristina (Comunitats  de Grans)

 

Educadora SIEI

Anna – Carol

 

Vetlladora

Yolanda

 

Conserge

Amadeu

 

Auxiliar administrativa

Maica

 

ALTRES SUPORTS PEDAGÒGICS

Psicopedagoga

Bárbara

Logopeda

Teresa

Suport SIEI

Marc

Inspectora

Roser

 

Acompanyants de menjador

 • Jordi
 • Irene
 • Emma
 • Yolanda
 • Paula
 • Clara
 • Andrea
 • Rosana

 

Acompanyants d’acollides de matí 

 • Emma
 • Paula
 • Jordi

 

Formadors

 • Celeste (Formadora Escola Viva)
 • Lluís (Formador Coaching)
 • Fanny (Formadora Educació Emocional)

 

Personal no docent al centre

Neteja i cura de l’ escola

 • Rosa
 • Rosa
 • Ana

 

  Cuina

Servei de catèring  Gumen i monitoratge Menjares