L´equip

EQUIP DOCENT. CURS 2021/2022

TUTORS/ES
 
P3: Miriam C. i Neus (TEI)
P4: Anna Garcia
P5: Lorena
 
Primer: Raquel
Segon: Carla
Tercer: Laura
 
Quart: Tània i Cristina de la Iglesia
Cinquè A: Paqui
Cinquè B: Cristina Subirà
Sisè: Neus Calucho
 
 
MESTRES DE SUPORT I ESPECIALISTES
 
Comunitat de petits
 
Atelier: Lucia
Psicomotricitat: Àlex
TEI P3: Neus
Mestra d’educació especial: Cristina Zambrano
 
 
Comunitat de mitjans
 
Atelier: Sònia
Anglès: Jenna
Educadora SIEI: Anna V.
Música: Anabel
Cultura matemàtica: Jordi
Psicomotricitat/cos i moviment: Àlex
 
 
Comunitat de grans
 
Anglès: Eva
Mestra SIEI: Carol 
Música: Anabel
Cultura matemàtica/suport: Jordi
Cos i moviment: Àlex
Vetlladora: Miriam López

 

EQUIP DE COORDINACIÓ

Direcció: Beatriz
Cap d’estudis: Sonia G.
Secretària: Lucia
Comunitat de Petits: Miriam C.
Comunitat de Mitjans: Laura
Comunitat de Grans: Cristina S.

SIEI
 
Carol
Anna Vilà (educadora SIEI)
Miriam López (vetlladora)

CONSERGE
Amadeu 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Maica 

ALTRES SUPORTS PEDAGÒGICS

PSICOPEDAGOGA
Alba

LOGOPEDA
Teresa

INSPECTORA
Marisa

EQUIP DE MENJADOR

Coordinadora: Sandra
 
Comunitat de petits: Nuria, Gloria i Clara. 
Comunitat de mitjans: Isa i Irene. 
Comunitat de grans: Maria i Sandra. 
Reforç: Irene.
 

ACOMPANYANTS ACOLLIDA MATÍ

Clara
Irene 
Sandra

 

PERSONAL NO DOCENT AL CENTRE

Neteja i cura de l’escola
 
Rosa
Rosa
Ana
Lola
 

Cuina

Servei de càtering: Gumen i monitoratge Menjares.