93 713 44 04 Whatsapp: 634 800 540
a8072395@xtec.cat

L´equip

EQUIP DOCENT CURS 2020/2021

Tutors/es
(P3) Anna G.
(p4) Míriam C.
(P5) Raquel
(1r) Tània- Sara Crespo
(2n) Laura
(3r) Maria
(4t A) Míriam M.
(4t B) Cristina
(5è) Neus C.
(6è) Jordi

 

Mestres de suport i especialistes
Comunitat de petits:
Carla (psico i reforç)
Neus (TEI p3)
Anna V. (educadora SIEI)
Paqui (psico)

 

Comunitat de mitjans
Jose (reforç, innovamat i anglès)
Jessica (reforç  2n-3r, innovamat)
Anna V. (educadora SIEI)

 

Comunitat de grans
Eva (anglès)
Carol ( mestra SIEI)
Paqui ( mestra SIEI i reforç)
Yolanda (vetlladora)
Anna F. (música i reforç)

 

Equip de coordinació

Beatriz  (Direcció)
Sonia G (Cap d´estudis)
Lucia (Secretaria)
Miriam C (Comunitats de Petits)
Jose (Comunitat de Mitjans)
Cristina (Comunitats  de Grans)

 

SIEI
Carol
Paqui
Yolanda
Anna Vilà

 

Vetlladora
Yolanda
 
Conserge
Amadeu
 

Auxiliar administrativa
Maica
 

ALTRES SUPORTS PEDAGÒGICS
Psicopedagoga
Alba
 

Logopeda
Teresa
 

Inspectora
Marisa
 

Acompanyants de menjador

Jordi
Irene
Isabel
Clara
Laura
Yolanda
Jasmina

 
Acompanyants acollida matí

Jordi
Irene

 

Personal no docent al centre

Neteja i cura de l’escola
Rosa
Rosa
Ana
Hafida

 Cuina

Servei de càtering  Gumen i monitoratge Menjares