ESPAIS D’APRENENTATGE

 

…”Hi ha tres mestres: els adults, altres nens i el seu entorn físic

Loris Malaguzzi

A l’escola, dissenyem i oferim espais creadors de possibilitats amb diferents provocacions, propostes i materials canviants, que preserven la curiositat innata de l’infant i fomenten l’aprenentatge actiu i autònom.

Els espais com a escenaris d’aprenentatges faciliten vivències i experiències i permeten crear complicitats i construir significats compartits.

Els espais com a temps que oferim als infants, un temps respectuós amb el ritme individual i grupal, un temps que facilita l’organització i la planificació, un temps per experimentar i per aprendre.

  

 

A l’escola Polinyà les aules estan distribuïdes per espais segons la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner (lingüística, matemàtica, naturalista, artística, cos i moviment).

Els espais preparats, tenen l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’expressió, creació, recerca, descoberta i d’investigació dels infants. Són espais amb una acurada estètica, on es cuida fins a l’últim detall, dotats amb  materials específics que ajuden a desenvolupar les habilitats i possibilitats de cada infant respectant els ritmes individuals.

  

Dins de cada espai trobem microespais, on els infants aprenen a construir nous significats  de la realitat que els envolta a través de l’experimentació, en el fer, en la observació de l’altre. Aquests microespais estan organitzats de manera que es cobreixin les següents necessitats:

-Espai de rotllana (necessitat de relació)

-Espai de joc simbòlic ( per jugar a fer i a ser)

-Espai per construir i destruir

-Espai per explorar, descobrir i manipular

-Espai per l’acció i la calma

-Espai per a l’expressió

Els adults esdevenim acompanyants en el procés d’aprenentatge,  acompanyem amb  presència i de forma respectuosa els processos de cada infant. L’acompanyament emocional és una altra dels eixos fonamentals de la tasca dels adults.  A través de les provocacions despertem l’interès per tal d’afavorir l’aprenentatge autònom i despertar la seva curiositat. Els espais són escenaris canviants, que evolucionen i es modifiquen a mesura que el curs avança, sempre responent als interessos i necessitats dels infants.

     

A l’escola Polinyà ens dividim per comunitats d’aprenentatge, i cadascuna d’aquestes comunitats té uns espais diferents. Aquest curs 2019-2020 els espais que hi ha a l’escola són:

Comunitat de Petits (P3, P4 i P5, infantil)

– Espai de joc simbòlic ( espai del restaurant, espai de metges, espai de la caseta).

– Espai de grafisme (s’ofereixen materials que convidin a l’expressió lliure).

– Espai d’art (en aquest espai hi ha tots els materials necessaris per treballar amb plastilines, fang, pasta de sal, aquarel·les, pintura acrílica…)

– Minimón  (són representacions de mons reals o imaginaris i tenen l’objectiu de despertar els sentits i la imaginació dels infants a través del joc simbòlic).

– Espai de  contes (dotat amb sofàs i coixins on els infants poden mirar o llegir contes i trobar-se amb altres infants.

– Espai de la calma ( coixins amb teles o tipis on els infants poden trobar un lloc íntim per relaxar-se en cas de necessitar-ho, per jugar a amagar-se i trobar-se)

– Espai de construccions.

– Espai de puzles.

– Espai exterior (pati, jardí i hort)

 

   

 

Comunitat de Mitjans (1er, 2on i 3er de primària)

– Espai lingüístic (propostes que afavoreixen la lectoescriptura: espai de contes, d’escriptura lliure, espai de mini-món, creació de còmics, jocs de consciència fonològica,…)

– Espai matemàtic (propostes que desenvolupen els diferents àmbits matemàtics: numeració i càlcul, resolució de problemes, geometria, mesura…)

– Espai naturalista (propostes que desperten la curiositat per fer petites investigacions sobre animals, hàbitats, receptes de cuina, espai de l’hort, microscopi, experiments utilitzant el mètode científic per elaborar hipòtesis i contrastar-les).

– Espai d’anglès (speaking, worksheets, jocs específics,…)

– Espai artístic (diversitat de materials que conviden a l’expressió a nivell plàstic amb diferents suports. Creació d’objectes amb volum, quadres, utilització de materials reciclats per a crear noves propostes)

– Espai exterior (pati, jardí i hort)

 

   

 

Comunitat de Grans (4rt, 5è i 6è de primària)

Quart

– Espai lingüístic (creació de còmics, notícies, contes investigacions…)

– Espai d’enquadernació (elaboració de llibretes amb diferents formats i acabats, tancament de processos elaborant una portada i enquadernat a través de la costura,…)

– Espai de stop motion: és una tècnica d’animació que consisteix en el moviment d’objectes estàtics a partir d’una successió d’imatges. El moviment de l’objecte estàtic es construeix fotograma a fotograma variant l’objecte entre cada imatge. L’stop motion es pot fer a partir de dibuixos sobre paper, fotografies o bé objectes amb volum.

– Espai de Lapbook: és una forma de treball cooperatiu en la qual es plasma sobre cartolina o cartró amb format desplegable el resultat d’una investigació. S’hi poden incorporar esquemes, fotografies, dibuixos… i serveix com a suport per exposar oralment un tema.

-Espai de Mini-món: per representar un conte inventat o bé representar a nivell simbòlic situacions quotidianes.

– Espai exterior (pati, jardí i hort)

Cinquè

– Espai d’ordinadors ( petites descobertes, buscar informació…)

– Espai lingüístic (expressió lliure a través de la creació d’històries, contes inventats, investigacions…)

– Espai matemàtic (origamis amb diferents tipus de paper i format)

– Espai artístic (quadres amb pintures sobre mural)

– Espai de sastreria (elaboració de tot tipus d’objectes com ara bolsos, coixins, ninos creats a partir d’una planificació prèvia utilitzant els materials i estris adients).

– Espai exterior (pati, jardí i hort)

Sisè

– Espai lingüístic

– Espai de traducció (en aquest espai els infants tradueixen de l’anglès al català o al castellà cançons i textos).

– Espai de geografia (fer petites investigacions sobre països seguint unes consignes).

– Espai d’ordinadors

– Espai de Power Point (és un recurs per plasmar petites investigacions en format digital)

– Espai Lego  (construcció a través de les peces de Lego i posterior dibuix sobre paper isomètric amb l’objectiu de treballar en 3D).

– Espai de construcció de pistes per a bales (es tracta d’un espai on els infants posen a prova els seus coneixements físics i matemàtics creant circuits amb l’objectiu de traslladar una bala d’un punt a un altre. Per fer-ho, cal preveure factors com les pendents, corbes, velocitat,…)

– Espai de maquetes

– Espai d’art ( elaboració de quadres a nivell vertical)

– Espai d’estampació (utilització de diferents suports i pintures per tal de plasmar-ho sobre un objecte, paper,…)

-Espai d’investigació etiquetatge dels aliments( espai destinat a investigar a partir d’una aplicació la composició dels aliments observant la seva etiqueta i posteriorment elaborar un menú saludable)

– Espai de feltre (elaboració de nines o altres objectes amb feltre o bé llana cardada)

– Espai de fusteria (creació de tot tipus d’objectes a partir d’una planificació i disseny previ).

– Espai exterior (pati, jardí i hort)