93 713 44 04
a8072395@xtec.cat

Principis de l´escola

“Desde el momento en que el otro me mira,
yo soy responsable de él
sin ni siquiera tener que tomar
responsabilidades en relación con él;
yo soy responsable, su responsabilidad me incumbe.
Es una responsabilidad
que va más allá de lo que yo hago”

Levinas

 • Pràctica de l’escolta i de la conversa respectuosa.

 • Igualtat per viure, diversitat per conviure. Respecte i atenció a la diversitat.

 • Escola participativa i comunitària.

 • Acollida de les identitats de l’alumnat.

 • Formació de l’equip docent viscuda com una responsabilitat personal i professional.

 • Pluralisme ideològic, religiós i polític.

 • L’escola com a organisme viu, com espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants; un lloc on es pensa, es conversa o es fan coses tractant de conciliar allò que se sap amb allò què encara no se’n sap, les dificultats, les errades, les expectatives, els èxits, els dubtes i els problemes d’elecció. Un espai equilibrat entre les emocions i l’aprenentatge.

 • Reconeixement de la cultura infantil, els seus drets, les seves potencialitats i recursos.

 • L’escola com a espai d’infants, que parteix de la mirada dels nens i de les nenes. L’adult ha d’interpretar i interactuar amb aquesta i crear un entorn coherent amb els processos de vida de l’infant.

 • Relació amb l’entorn. La vida ha d’entrar a l’escola i l’escola ha d’estar estretament relacionada amb l’entorn

 • Projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les persones, centrat en un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes, diferències o diferents punt de vista en aspectes positius per a la reflexió; de manera que permetin el creixement i el desenvolupament professional de les persones, centrat en la presa de decisions consensuada, potenciant una actitud d’escolta i valoració de les diferents creences.

 • Acompanyament afectiu dels infants centrat en una observació directa i contínua a través de les interaccions entre els infants, entre els infants i els espais i els infants i els diferents materials posats a la seva disposició.

 • Atenció al currículum a través de materials diversos que atenen al seu moment d’aprenentatge.

 • Atenció a l’infant des d’una mirada bidireccional, trencant amb una visió vertical, on la mirada de l’adult s’imposa a la cultura de l’infant (aculturització).

 • Interculturalitat entesa com a a convivència i escolta entre diverses cultures (la dels adults i la dels infants) que convivim en un mateix espai.

 • Un entorn ric en estímuls que afavoreixi la potencialitat creativa dels nens i nenes i on puguin desenvolupar les seves “maneres altres de fer i de conèixer” i no les que determini l’adult.

 • Els espais d’aprenentatge són els llocs on les nenes i els nens interaccionen i es relacionen amb els altres, amb els materials i amb el mateix espai.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *