EIXOS DE L’ESCOLA

Què cal per fer una taula? Ens cal la fusta

Per fer la fusta? Ens cal l’arbre

Per fer l’arbre? Ens cal la llavor

Per fer la llavor? Ens cal el fruit

Per fer el fruit? Ens cal la flor

Per fer la taula, ens cal una flor

Giani Rodari

Partim bàsicament “d’allò que hi ha”, del que tenim, perquè per nosaltres, el que tenim és un principi educatiu a valorar des de les seves potencialitats i no des de les mancances. Això s’aplica per tot, tant per la infraestructura com pel desenvolupament de les propostes educatives. Per això es potencia la vivència col·lectiva que pugui enfortir les habilitats socials del grup, a la vegada que les capacitats individuals.

L’escola està concebuda com un grup fet per tothom.

Des d’aquesta mirada de “vivència col·lectiva” de l’escola i reconeixent el seu lloc dins de l’estructura del món i del que volem fer, el nostre projecte educatiu es fonamenta en tres eixos fonamentals:

El nostre projecte educatiu es fonamenta en tres eixos fonamentals:

  • Les ciències.

  • L’art.

  • Les llengües, posant especial èmfasi en la introducció de la llengua anglesa com a tercera llengua des de P3 d’una manera natural.

Les ciències en el context de canvis que vivim els coneixements evolucionen molt ràpidament. Allò que en un moment determinat pot servir per entendre una realitat queda en poc temps obsolet, amb poca capacitat per explicar situacions concretes. Entenem el saber sempre inacabat. Un saber que confia més en el camí que es va fent que no pas en la meta assolida, un saber que sap de les incerteses i dificultats. La nostra escola es preocupa per a oferir un apropament a les ciències d’una manera oberta a la recerca, a l’experimentació, a les errades. A través de la curiositat innata dels nens i de les nenes, i de l’escolta que en fem, oferim possibilitats per a observar, manipular, experimentar, jugar. Proposem un espai on la ciència escolta a l’art i on l’art observa la ciència. (Atelier) .

L’art a la nostra escola està lligat al reconeixement de la capacitat creadora dels infants. La creació com una pràctica artística que entra en complicitat amb els nens i les nenes (Vilanova) obrint un llenguatge/llenguatges que expressen i diuen les cosses d’una altre manera, que miren el que passa desapercebut i que ens possibiliten plantejar el món i la vida d’una altra manera. El que fem és proporcionar oportunitats perquè puguin ampliar la seva experiència per donar-li una base suficientment sòlida per a la seva activitat creadora, perquè puguin creure en la seva “creativitat marginal” (Vilanova), es a dir, la seva manera de construir la realitat.

“Quan més vegi, escolti i experimenti, quan més aprengui i assimili, quants més elements reals disposi en la seva experiència, tant més considerable i productiva serà, a igualtat de les restants circumstàncies, l’activitat de la seva imaginació”(Vigotski).

La llengua anglesa la introduïm des P3 de forma natural. Tractem l’anglès com a llengua de comunicació en un entorn i situacions habituals d’aula. Igual que ho fem amb el català i el castellà. Durant dues tardes a P3 i P4 dues tardes i un matí a P5 les mestres parlen tota l’estona en anglès. Si l’horari no ho permetés es realitzaria un horari equivalent a aquestes sessions. La llengua en la quotidianitat, des de l’emocionalitat, una llengua que creix mitjançant el contacte afectiu del seu tutor o tutora que es comunica en una altre llengua (anglès) de la mateixa manera com en altres moments del dia ho fa en català.

A partir de primer de primària, hi ha sessions d’aula, especialment en el moment dels espais d’aprenentatge lliures, on la comunicació entre l’adult i els infants es fa en anglès.

També són prioritats a la nostra escola:

  • L’atenció a la diversitat i a viure la diferència.

En el nostre dia a dia l’atenció a la diversitat és quelcom molt present en cada moment. El treball en espais lliures permet als nens i a les nenes rebre aquesta atenció d’una manera natural, ja que són ells qui gestionen el seu propi aprenentatge. Les activitats en els espais més dirigits també contemplen aquesta atenció, ja que les propostes són obertes i flexibles. Entenem l’atenció a la diversitat com la individualització per a tots els nens i nenes, cada nen i cada nena són diferents.

  • L’acompanyament respectuós i afectiu dels infants.

Les mestres i els adults acompanyem als nens i nenes. Preparem els espais i organitzem el temps per afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels nens i de les nenes, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult. Aquesta intervenció es basa en l’escolta a l’infant, l‘observació i l’atenció a les seves demandes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *