Principis de l’escola

 

“Desde el momento en que el otro me mira,
yo soy responsable de él
sin ni siquiera tener que tomar
responsabilidades en relación con él;
yo soy responsable, su responsabilidad me incumbe.
Es una responsabilidad
que va más allá de lo que yo hago”

Levinas

Aquests són els principis que fonamenten el projecte educatiu de la nostra escola:

 

– Acollida de les identitats de l’alumnat.

 

– Formació de l’equip docent viscuda com una responsabilitat personal i professional.

 

– Pluralisme ideològic, religiós i polític.

 

– Reconeixement de la cultura infantil, els seus drets, les seves potencialitats i recursos.

 

– L’escola com a espai d’infants. L’adult ha de crear un entorn coherent amb els processos de vida de l’infant a partir d’una visió del món en la que actua com a intèrpret.

 

– L’escola com a organisme viu, com espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants; un lloc on es pensa, es conversa o es fan coses tractant de conciliar allò que se sap amb allò què encara es desconeix, les dificultats, les errades, les expectatives, els èxits, els dubtes i els problemes d’elecció. Un espai equilibrat entre les emocions i l’aprenentatge.

 

– Escola participativa i comunitària amb un projecte educatiu democràtic compromès amb les persones, centrat en un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes, diferències o diferents punts de vista en aspectes positius per a la reflexió; de manera que permetin el creixement i el desenvolupament professional de les persones, centrat en la presa de decisions consensuada, potenciant una actitud d’escolta i valoració de les diferents creences

 

– Pràctica de l’escolta i de la conversa respectuoses. Atenció a l’infant des d’una mirada bidireccional, oposada a la tradicional en la que la mirada de l’adult s’imposa a la cultura de l’infant (visió vertical o aculturització).

 

– Acompanyament afectiu dels infants centrat en una observació directa i contínua a través de les interaccions entre els infants, entre els infants i els espais i els infants i els diferents materials posats a la seva disposició.

– Els espais d’aprenentatge són els llocs on els infants interaccionen i es relacionen amb els altres, amb els materials i amb el mateix espai. Un entorn ric en estímuls que afavoreixi la potencialitat creativa dels nens i nenes i on puguin desenvolupar les seves “maneres altres de fer i de conèixer” i no les que determini l’adult. Atenció al currículum a través de materials diversos que atenen al seu moment d’aprenentatge.

 

– Relació amb l’entorn. La vida ha d’entrar a l’escola i l’escola ha d’estar estretament relacionada amb l’entorn.

 

– Igualtat per viure, diversitat per conviure. Respecte i atenció a la diversitat. Interculturalitat entesa com a convivència i escolta entre diverses cultures (la dels adults i la dels infants) que convivim en un mateix espai.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *